Learn2ACT

Learn2ACT (Evidence-based blended acceptance and commitment therapy) is een initiatief van erkende psychologen met een gedragswetenschappelijke achtergrond in combinatie met een kwaliteitsvolle IT-partner. Learn2ACT wil echter meer zijn dan een app en geeft ook opleiding aan hulpverleners in Acceptance & Commitment Therapy.

Llama ontwikkelde een logo en huisstijl waarvan het proces veel meer zegt dan 1000 woorden. Ook voor het design van de website werd aangeklopt bij Llama.

Logo - Huisstijl - Webdesign